CONTACTS

EVALDAS BALČIKONIS

Commercial Property Advisor

VYTIS KAPOČIUS

Head of Industrial | Brokerage

INOVACIJŲ IR MOKSLO CENTRAS |

Mokslininku st. 6A, Vilnius, Lithuania

RENT SERVICES ARE
PROVIDED BY
REAL ESTATE COMPANY​